Kompozycja „Giaura” ostatnidzwonek.pl
      Giaur | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Giaur

Kompozycja „Giaura”

Kompozycja „Giaura” charakteryzuje się:

- luźną i fragmentaryczną, otwartą, pełną niedomówień i zagadek historią,

- odejściem od wielowątkowości na rzecz zawężenia akcji do kilku kluczowych i znaczących momentów i zdarzeń. Można do nich zaliczyć: zabójstwo Leili, zemstę Giaura na Hassanie oraz kończącą utwór spowiedź tajemniczego mnicha,

- skupieniem uwagi na wewnętrznych przeżyciach i rozterkach bohaterów, a nie na ich zachowaniu czy opisie wyglądu, co jest przeciwne z rozpropagowaną w XX wieku metodą behawiorystyczną w opisie bohaterów (widoczną na przykład w Opowiadaniach Tadeusza Borowskiego),

- zastosowaniem inwersji czasowej, przez co lektura jest trudniejsza w odbiorze, lecz i ciekawsza,

Inwersja czasowa fabuły to sposób narracji, w którym wydarzenia nie są opowiadane w porządku chronologicznym, lecz według innej, często pozornie dowolnej zasady.

- przeplataniem głównego wątku, którym jest opowieść o losach Giaura, lirycznymi dygresjami (miłość do ukochanej) i opisami przyrody czy krajobrazu Grecji,

- wprowadzeniem kilku narratorów. We wstępie „Giaura” przemawia sam Byron, który później przekazuje opowiadanie akcji komuś innemu. Występuje kilku narratorów – muzułmanin, przewoźnik, Giaur podczas spowiedzi.


Szybki test:

W „Giaurze”:
a) występuje dwóch narratorów
b) występuje kilku narratorów
c) występuje jeden narrator
d) brak narratora
Rozwiązanie

„Giaur” ma budowę:
a) zwartą
b) fragmentaryczną
c) otwartą
d) luźną
Rozwiązanie

Byron w „Giaurze” skupia się na:
a) opisie wewnętrznych przeżyć bohaterów
b) opisach przyrody
c) opisie sytuacji geopolitycznej
d) opisie wyglądu bohaterów
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Giaur” - streszczenie szczegółowe
Giaur - charakterystyka szczegółowa
„Wężowy poemat”, czyli geneza „Giaura”
„Giaur” jako powieść poetycka
Problematyka „Giaura”
Biografia Byrona
„Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, / Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”, czyli byronowskie rozważania o wolności
Czas i miejsce akcji „Giaura”
Wpływ „Giaura” na polską literaturę romantyczną
Pozostali bohaterowie „Giaura”
Kompozycja „Giaura”
Znaczenie tytłu utworu
Nowatorstwo twórczości Byrona
Kalendarium twórczości Byrona
Plan wydarzeń „Giaura”
O Byronie powiedzieli...
Najważniejsze cytaty
Chronologiczny plan wydarzeń „Giaura”
Bibliografia

Tagi:
Partner serwisu: